تولید مثل
تولید مثل قناری

جوجه کشی قناری

مدت زمان تخم گذاری
بعداز جفت کردن نر وماده آماده ، لانه روز سوم وچهارم در قفس قرار داده می شود. معمولا یک هفته بعداز جفت گیری موفق ماده اولین تخم خود را می گذارد. در این هنگام تحرک ماده کم شده وپشت ماده پف کرده ومتورم به نظر می رسد . تخم در اولین ساعات روز گذاشته می شود.
قناری ماده ها عمدتا ۳یا ۴تخمه هستند اما بسته به شرایط ونژادهای مختلف ممکن است تعداد تخم های کمتر یا بیشتری گذاشته شود.
تخم ها با فاصله زمانی گذاشته می شوند بدین گونه که اگر ماده ۳تخمه باشد تخم اول ودوم پشت سرهم وتخم سوم با یک روز تاخیر گذاشته خواهد شد. اگر ماده ۴تخمه باشد تخم اول ودوم وسوم پشت سر هم وبین تخم سوم و چهارم یک روز تاخیر یااینکه تخم اول دوم پشت سر هم وبین تخم دوم و سوم وچهارم هرکدامیک روز تاخیر وجود داشته باشد . این سیکل معمولاظرف هفت یا هشت روز به پایان خواهد رسید. البته این روال ثابت نیست وبستگی مستقیم به شرایط تغذیه وجسمانی ونژاد قناری ماده دارد.

تغذیه جفت حین تخم گذاری وبعداز آن
از آنجا که عمل تخم گذاری به تغذیه مقوی نیازدارد پس طی مدت تخم گذاری باید توجه نمود شرایط ایده آلی را برای جفت مخصوصا قناری ماده فراهم کنیم.
حین مدت جفتگیری تغذیه قناری ها علاوه بر دانه های روزانه باید شامل غذای تخم مرغی ، ویتامین های مورد نیاز، میوه وسبزیجات تازه و کف دریا باشد.
در روزهای منتهی به تخم گذاری غذای تخم مرغی یک روز در میان به اندازه یک بند انگشت ودر حین تخم گذاری هر روز به منظور تقویت بنیه ماده استفاده می گردد.
استفاده از برگ تازه وجوان کاهو برای تسهیل تخم گذاری وهچنین تخم منداب برای جلوگیری از پیچیدن تخم در شکم ماده مفید است.
کف دریا ویا پوسته خرد شده تخم مرغ برای تامین کلسیم بدن حین عمل تخم گذاری وپرورش جوجه هاجزء ضروریات می باشد .
مولتی ویتامین هایی نظیر ad3e ، استیمول ، ویتاسید و یا مولتی ویتامین های حاوی انواع ویتامین واسید آمینه می تواند باعث گذاشتن تخم هایی با کیفیت واندازه متناسب شود. در این زمان که نیاز به اسید های آمینه افزایش پیدا می کند با یک مکمل متناسب تامین می گردد.

با پایان تخم گذاری مصرف غذای تخم مرغی ومولتی ویتامین ها ودانه های محرکی مانند شاهدانه باید تا زمان درآمدن جوجه ها متوقف گردد ولی می توان هفته ای یک بار جهت جلوگیری از ضعیف شدن ماده مقداری کمی غذای تخم مرغی در اختیارشان گذاشت .بهتراست در این زمان از دادن تغذیه متنوع به صورت هم زمان پرهیز شود چون این کار باعث بلند شدن بیش از حد ماده برای خوردن وسرد شدن تخم ها می شود.

برداشتن تخم ها ونگهداری آنها
هنگامی که ماده اولین تخم خود را گذاشت بهتر است با یک تخم پوچ یا تخم مصنوعی تعویض و تا تخم آخر به همین صورت عمل شود.برداشتن تخمها باید در ساعات اولیه وبا احتیاط انجام شود ودر یک ظرف سربسته حاوی ارزن یا کتان وهر دانه دیگری شبیه اینها در همان اتاق قناری نگهداری وپس از گذاشتن آخرین تخم ،یک جا زیر پای ماده قرار داده شود تا جوجه ها هم زمان باهم متولد گردند .فایده این کار این است که وقتی جوجه ها باهم ویا با اختلاف جزیی متولد شوند تغذیه یکسانی خواهند داشت وباهم رشد خواهند کرد.
اگر تخم ها برداشته نشوند به علت تفاوت زمانی زیاد تاریخ تولد ممکن است جوجه آخر بسیار ضعیف ودر برخی موارد زیر پای جوجه های بزرگتر تلف شود.
مدت زمان مجاز برداشتن تخم ها برای تخم اول ودوم حداکثر تا عصر همان روز می باشد زیرا قناری ماده معمولا روی تخم اول دوم زیاد نمی خوابد وآن ها را گرم نمی کند واز تخم سوم روی تخم ها تخت می خوابد.بعضی از ماده قناری ها هم از تخم دوم تخت روی تخم می خوابند بنابر این فرصت زیادی برای برداشتن تخم باقی نمی ماند.
تخمها را می توان تا ۱۰روز هم نگهداری نمود اما بیش از یک هفته باید با دست چرخانده شوند.
محل نگهداری جفت حین تخم گذاری
مکان نگهداری جفت در مدت زمان خوابیدن ماده روی تخم ها بهتر است خلوت وساکت و به دور از جریان باد باشد. گرما وسرمای بیش از حد باعث خراب شدن تخم وبه هدر رفتن زحمات پرورش دهنده می گردد. مناسب ترین دما بین ۲۴تا ۲۶ درجه سانتیگراد قرار دارد.توجه داشته باشید که اختلاف تغییرات دما نباید زیادباشد.

زمان تولد جوجه ها
۱۳یا۱۴روز پس از قرار دادن تخم ها زیر پای ماده جوجه ها هم زمان یا با اختلاف چند ساعت یا یک روز متولد می شوند. بهتر است روز ۱۲ یعنی شب قبل از تولد جوجه اتاق نگهداری بوسیله دستگاه بخور یا یا هر وسیله ای که بخار آب تولید کند باید مرطوب گردد یا اینکه روز ۱۲مقدار کمی آب جهت آب تنی در اختیار ماده گذاشته تا پوسته تخم ها مرطوب ونازک شود.
از صبح روز ۱۳ مقدار کمی غذای تخم مرغی در اختیار ماده برای آمادگی جهت تغذیه جوجه ها قرار داده شود.

مشکل در مراحل تخم گذاری وعلل وراه حل های آن

مشکلات متنوعی طی دوره تخم گذاری وجود دارد که به ذکر آن ها خواهیم پرداخت:
۱ – تخم نگذاشتن ماده
اگر ماده کار کرده بین یک هفته تا پانزده روزبعداز گود کردن لانه تخم گذاری نکرد چند عامل وجود دارد که باید با ریشه یابی دقیق به علت اصلی پی برد.این زمان برای ماده جوانی که اولین تجربه تخم گذاری را دارد تا ۳هفته هم ممکن است.
الف) تشکیل نشدن تخم یا انسداد راه به علت چاقی ووجود چربی بیش از حد در دستگاه تناسلی
اگر زیر شکم ماده چربی جمع شده باشد که از نشانه هایش وجود لایه سفید یا زرد روی شکم ماده است باعث عدم تشکیل تخم وانسداد آن خواهد شد وراه حل آن جدا کردن جفت وآب کردن چربی ماده می باشد.
ب) عدم جفت گیری
گاهی اوقات جفت ها با اینکه کنار هم آرامش دارند ولی عمل جفت گیری انجام نشده است وجفت نخورده اند لذا لازم است با تحقیق واطمینان یافتن در مورد نشانه های آمادگی نر وماده به اصلاح ایراد کار بپردازیم.اگر یکی از جفت ها آماده نبود عمل آماده کردن وجفت اندازی اصولی باید تکرار گردد.
۲- گذاشتن تخم پوچ (بدون نطفه)

اگر درون تخمهای جوجه نشده بعداز پایان خوابیدن ماده بروی آن هنوز به صورت اول باقی مانده ویا اینکه به همان صورت خشک شده باشد ,تخمها بدون نطفه اند.
نطفه نداشتن نر یاماده یکی از عوامل گذاشتن تخم پوچ است. برای جلوگیری از این مساله باید جفت هایی با سن مناسب انتخاب شوند چون قناری هایی زیر ۶ماه سن یا سن بالا احتمال نطفه نداشتنشان زیاد است وبهتر است جفت هایی جوان برای جفت گیری انتخاب شوند .که البته بستگی به شرایط نگهداری انها دارد وممکن است یک نر دوساله هم در اثر جفت اندازی های بی رویه وتغذیه ناکافی وناصحیح بی نطفه شود.
گاهی اوقات سری اول تخم ها به علت مستی زیاد نر وماده بدون نطفه می شود پس باید برای سری دوم صبر کرد .
این مساله به خصوص در مورد نرهای جوان که اولین بار است جفت گیری را تجربه می کنند صدق می کند.
باید با صبر وحوصله نر وماده را با غذاهایی مانند بادام کوبیده باضافه نبات ویا مولتی ویتامین های مناسبی چون ad3e تقویت نمود.
ممکن است نر یاماده تولک باشند ولی نشانه های مستی را هم داشته باشند که همین تولک بودن باعث عدم نطفه گیری تخم می شود.
وجود بیمارهایی گوارشی ودرونی نیز یکی از عوامل بی نطفه شدن تخم ها است.
در این مورد باید اول علت بیماری را کشف ودرمان کرد سپس جفت ها را در کنار هم قرار داد.

۳- گذاشتن تخم بدون پوسته

علت شایع گذاشتن تخم بدون پوسته مشکلات تغذیه ای وفقر کلسیم در بدن ماده است.
وجود کف دریا درقفس برای تامین کلسیم مورد نیاز بدن قناری لازم وضروری است.
استفاده از پودر پوسته تخم مرغ به همراه غذای تخم مرغی برای این کار مناسب است.
برای تامین فوری کلسیم بدن قناری می توان از مکمل calxi-lux استفاده کرد.
از دیگر علل گذاشتن تخم بدون پوسته می توان از بیمارهای برونشیت عفونی ،آب شور
وسندرم )کاهش تخم ) eds نام برد.

۴- گیر کردن تخم

گاهی پیش می آید که قناری ماده در حین تخم گذاری با حالتی پریشان و پف کرده در کف قفس می نشیند و به سختی نفس می کشد و به نظر میرسد که هر لحظه ممکن است تلف گردد. در چنین وضعیتی برخی اقدامات فوری را باید انجام داد.
گیر کردن تخم معمولاً در اثر کمبود کلسیم یا ناکافی بودن ویتامین D دربدن به وجود می آید.
ویتامین Dباعث جذب کلسیم می شود.برای تامین D می توان از نور آفتاب ومولتی ویتامین های حاوی آن استفاده کرد. که چ
دلیل دیگر آن می تواند چاق شدن پرنده در اثر استفاده از دانه ها وغذاهای چرب باشد چون چربی مجرای تخم گذاری را تنگ می نماید.
راه حل آن چکاندن یک یا دوقطره روغن زیتون در دهان قناری ویک قطره روغن مایع یا روغن زیتون در سوراخ محل خروج تخم ومالش آرام شکم قناری به این صورت که از طرف وسط سینه به طرف پائین مالش می دهیم که بادقت وبدون فشار باید صورت گیرد بعد قناری را در محل گرمی قرار می دهیم تا تخم گذاری نماید.

۵- جوجه نشدن تخم های نطفه دار
عوامل جوجه نشدن تخم های نطفه دار:
الف) گرم نکردن تخمها به علت تازه کار بودن , استرس محیط
ب) وجود شپشک در لانه
ج) نچرخاندن تخم ها توسط ماده به ناواردی و یا به علت چسبیدن تخم به لانه
د) گرما یا سرمای غیر مجاز محیط
ه) بیماری های ویروسی وعفونی

۶ – مرگ جوجه درون تخم
دراین مرحله جوجه قناری کامل شده وحتی پوسته تخم رانوک زده ولی توانایی خروج ازآنرا
نداشته وتلف شده است :
عدم رطوبت کافی ورطوبت بیش از حد اتاق نگهداری قناریها .
عدم آب تنی ماده در روز آخر تخمها .
عفونت باکتریایی .
.ضخامت نامناسب پوسته تخم
.بلند شدن بیش از حد ماده از روی تخمها

 

 

مدت زمان تخم گذاری بعداز جفت کردن نر وماده آماده ، لانه روز سوم وچهارم در قفس قرار داده می شود. معمولا یک هفته بعداز جفت گیری موفق ماده اولین تخم خود را می گذارد. در این هنگام تحرک ماده کم شده وپشت ماده پف کرده ومتورم به نظر می رسد . تخم در اولین ساعات روز گذاشته می شود. قناری ماده ها عمدتا ۳یا ۴تخمه هستند اما بسته به شرایط ونژادهای مختلف ممکن است تعداد تخم های کمتر یا بیشتری گذاشته شود. تخم ها با فاصله زمانی گذاشته می شوند بدین گونه که اگر ماده ۳تخمه باشد تخم اول…

بررسی کلی

امتیاز کاربر: 4.17 ( 38 رای)

۳۱ دیدگاه

 1. با سلام و درود خدمت شما عزیزان که اطلاعات مفید و ارزنده ای برای قناری بازها ارائه میدین. وظیفه خودم دونستم که از همتون تشکر ویژه ای بکنم. امیدوارم همچنان با قدرت ادامه بدین و موفق باشین. با تشکر .

 2. سروش افلاطون

  سلام = امیدو.ارم جواب بدید
  یه ۱۵ روزه قناری خریدم اصول جفت گیری رو انجامم دادم نر میپره رو ماده ! بعد ۶روز که پیش هم تو یه قفس بودن لانه رو برای تخم گذاری گذاشتم !مماده هیچ عکس العملی نداره برا ساخت لانه میره رو لانه ولی درست نمیکنه !
  الان باهم باشن تو قفس یا جداشون کنم ؟
  میشه راهنمایی کنید

  • سلام قناری شما جوان هست و مطمئنا سال اول خود را طی میکند.از جفت نکن ولی لانه را بردار و شروع به تغذیه کن من خودم برنامه مهندس بختیاری زاده را امسال انجام میدم که در وب سایت هست به شما هم توصیه میکنم برنامه کامل هست,زمانی لانه را بزار که ماده روزنامه کف قفس رو سالم نمیزاره و ریز ریز میکنه خودت هم به ماده کمک کن و وسط لانه رو یکمی گود کن و روزنامه بزار و نکته مهم در پرورش قناری صبر صبر صبر

 3. سروش افلاطون

  اقا ایمان این برنامه که میگین کجاست؟
  میشه راهنمایی کنید
  دمت گرم

 4. اقا من هم نرم اماده هست هم ماده منتها ماده ام تخم هاشو میره میزاره کف قفس .این اغل دومه که این کارو میکنه.اقولو برداشتم بعد یک هفته گذاشتم بازم میره کف قفس تخم میکنه.توروخدا بگید چیکار کنم.اصلا اقل گود نمیکنه..

 5. تمام اصولی رو هم که گفتید رعایت کردم

 6. سلام
  من یه جفت قناری کاملا آماده از قم خریدم و فروشنده گفت سال اولشون هست و برای اولین بار اماده اماده ان و جفتشون کن…جفت کردم-روزهای اول مرتب دنبال هم میکردن و جفت میرفتن- روز چهارم براشون لونه گذاشتم اما فقط لونه رو خراب میکنن و ماده اصلا طرف لونه نمیره که بخوابه یا میل به خوابیدن داشته باشه…الانم حدود دو هفته ای میگذره و ماده تو قفس مرتب میپره و جابجا میشه و نر هم روزی سه -چهار بار میخونه
  دلیلش چیه و چرا تخم نمیذاره؟؟؟؟؟؟؟
  تقویتشونم کردم
  تخم مرغ-پسته و بادام و سبزیجات و…
  ممنون از شما

 7. نه آقا عرفان شما بهتره ازیه ماده که یه بار تجربه تخم گذاشتن راداشته باشه ویه نرجوان استفاده کنید.

 8. سلام من ی جفت قناریم جمعه ۹۵/۱۲/۶ تخم اولشو کرده ولی تخم دومشو هنوز نکرده چکار باید بکنم بعد ی جفت دیگه هم دارم تخم اولشو چهارشنبه ۹۵/۱۲/۴ کرد ولی شنبه ۹۵/۱۲/۷ تخمشو انداخته بود پایین کسی اگه میدونه جواب بده ممنون

  • سلام.جفت نگرفتن.اگه تخم اسپرم نداشته باشه بعدازچند روز میندازنش پایین.اگه جفتگیری موفق باشه حداقل دوتا تخم میزاره

 9. سلام خیلى خیلى از همگی شما اخص ازجناب مهندس بختیاری زاده ممنونم که این مطالب ارزشمند رو دراختیار همگان قرار میدیدبدون هیچ چشمداشتى خداوند بشما توفیقبده انشاالله

 10. سلام تشکر از سایت خوبنون که اطلاعات مفیدی به قناری بازا میدید .یه سوال داشتم یه جفت قناری دارم جوفت هم بودن بالای یک سال عمرشونه .چهار روزه جفتشون کردم لونرو گذاشتم ماده رفت لونرو مرتب میکنه ولی تخم نمیزاره

 11. سلام.بنده ی جفت قناری جفت خورده وآماده خریدم ک حتی لونه براتخم هم گذاشته بودن.امابعدگذشت دوهفته ماده تخم نکرده.شده ساعتها ماده داخل چال میخوابه.فایده نکرده منم دوتا تخم قناری سیاه شده ده دوازده روزخریدم زیرش گذاشتم.الانم روش میخوابه…میخواستم بدونم چی میشه آیا ممکنه این تخمارو دربیاره ممکنه اصلا خودش تخم کنه..لطفا راهنمایی کنید..ممنونم

 12. سلام با عرض خسته نباشید قناری هام جفت خوردن و بعد از گذاشتن سه تا تخم بعد از یک روز شیش تا دگ تو روزای متوالی گذاشته ایا جوجه میشن ؟اینم بگم ماده تخت خوابیده و بلند نمیشه راهنمایی لطفا خیلی ممنونم ازتون

 13. سلام ,قناریای من توی خونه آزاد هستن,الانم قناریه ماده بالای کابینت تخم گذاشته,اشکالی نداره یا باید حتما لونشون داخل قفس باشه؟

 14. سلام قناری چند دوره تخم میزاره ؟

 15. قناریم سه تا تخم گذاشت دوتاش بزرگ شده اخریش کوچیکه هی میندازه بیرون از لونش چیکارش کنم بذارم تو لونش باشه یا درش بیارم

 16. سلام و عرض خسته نباشید من چند مدت پیش دو جفت قناری زدم پا جفت هم قناری های ماده و هم نر آماده و مست بودن ولی بعد ۱ هفته دوتا نر باهم رفتن داخل پر ریزی آیا این پر ریزی لک حساب میشه و چرا رفتن داخل پر ریزی . از چند نفر پرسیدم گفتن شاید یک غدا ناگهانی بهشون دادین به نظر شما چی میتونه باشه؟؟

 17. قناری دارم نره اما نمیخونه باید چه کنم

 18. با سلام حدود سه هفته که قناری من تخم گذاشته ولی جوجه نمیشود علت چیست با تشکر

 19. سلام خواهشن جواب بدید قناری ماده من روی تخم نشسته بود وقتی برا آب خوردن ازروی تخم ها پاشد من به تخم ها دست زدم ولی دیگه روی تخم ها ننشست چی کارکنم سریع جواب بدین

 20. سلام الان ۱۴ روز است تخم گذاری شده ولی هنوز جوجه بیرون نیامده

 21. بعداز اولین جفت انداختن و بیرون نیامدن جوجه آیا برای با دوم باید دوباره نر و ماده را از هم جدا کنیم

 22. سلام الان روز سوم هست که جوجه اول از تخم بیرون اومده ولی خبری از جوجه های بعدی نیست امکان داره تا چند روز اختلاف جوجه ها از تخم بیرون بیان راهنمایی کنید ممنون

 23. سلام,قناری من هفته اول۴تا تخم کرد,یگ هفته بعد دوباره ۴تا دبگه گذاشت,مبشه توضیح بدهید که مشکل داره

 24. سلام.ببخشید جوجه قناری های من مدت ۱ماه هست که جوجه هاشون در نیومدن باید چیکار کنم

 25. سلام ، آیا میشه قناری هم مث فنج جوجه کشی کرد مثلا ده جفت قناری تو یه اتاق ؟؟

 26. سلام تو فصل جوجه کشی چند بار جوجه کشی میشه کرد
  پشت سرهم بهتره یا تو هر بار جوجه کشی باید جدا کرد؟؟

 27. با عرض سلام و خسته نباشید؛من دوتا قناری دارم نر و ماده. نر خیلی مشتاق به جفت گیری بود ولی ماده فرار میکرد ولی بعد از هفت ساعت به هم عادت کردن،غذا میدادن و همدیگرو میبوسیدن. الان نمیدونم آیا جفت گیری کردن یا نه! اگ ممکنه اگ اطلاعاتی دارین که کمکم کنه ممنون میشم

 28. سلام قناری من فقط ۱ تخم گذاشته و حدود ۱ ماهه روش خوابیده ولی جوجه نشده علتش چیه و چکار کنم ممنون

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

پانزده − دو =