قناری رسمی بلند قم
قناری قم

قناری رسمی بلند

قناری رسمی بلند

عکس قناری رسمی بلند

قناری رسمی بلند قم

قناری قم

قناری رسمی بلند عکس قناری رسمی بلند

بررسی کلی

امتیاز کاربر: 3.87 ( 3 رای)

درباره مهدی بختیاری زاده

پرورش دهنده قناری در نژآد های رسمی بلند ، جیبر ، گلاستر ، سوپر ، اوپال و ... در شهر قم، مدیر سایت قناری قم --- مهندس علوم دامی گرایش طیور