لوازم و ملزومات

حلقه پای قناری

حلقه قناری

حلقه پای قناری حلقه پای قناری یک نیاز جدی برای پرورش صنعتی قناری هست حلقه پای قناری مزایای زیادی دارد که به برخی از آنان اشاره میکنیم: ۱-شناختن پرورش دهنده قناری … ۲- شناختن شهر و کشور پرورش دهنده ۳- معلوم شدن سن قناری ۴- شناختن شجره قناری و جلوگیری از افزایش هم خونی ۵-جلوگیری از دزدی قناری ۶- و ...

ادامه مطلب »

قفس استاندارد قناری

قفس استاندارد قناری ابعاد این قفس ها باید برای زمان جفت ۶۴*۴۵*۴۴ باشد که پرنده قابلیت پرواز و تحرک را داشته باشد در زمان تولک این ابعاد به ۱۳۰*۴۵*۴۴ تغیر میکند ( باید ۲ قفس را یکی کرد ) این کار آزادی بیشتری را به پرنده میدهد و از استرس های ناشی از نولک جلو گیری میکند نراکم پرنده در ...

ادامه مطلب »